(non) interference, photomontage 2019

Selçuk Üniversitesi, Grafik Bölümü, Turkey